FAQs

Frequently Asked Questions

Söğüt kabuğu asetilsalisilik asitin öncüsü olduğundan salisilata karşı duyarlılığı olan kişilerde kullanılmamalıdır. Başka herhangi bir ilaçla etkileşimi bulunmamaktadır.
Evet, ambalaj üzerinde tavsiye edilen standart dozun alınması yeterlidir.
Hengo içeriğinde herhangi bir yapay tatlandırıcı yer almıyor.